วิธีเลือกซื้อ Step Ring เพื่อใช้ฟิลเตอร์หน้าใหญ่กับเลนส์หน้าเล็ก ประหยัดค่าฟิลเตอร์