ใช้ฟิลเตอร์ CPL ถ่ายภาพดิจิทัลให้ออกมาดูเหมือนถ่ายด้วยฟิล์ม ตามวิธีของ Chiara Zonca