ฟิลเตอร์สวมหน้าเลนส์ กับ Photoshop : ภาพที่ได้ตั้งแต่ตอนถ่าย กับ ภาพที่ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ